TCA & GRC by GPW Tech

Identyfikacja wizualna produktów technologicznych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W 2020 roku powstała identyfikacja wizualna dla dwóch nowych produktów stworzonych przez GPW Tech. Najpierw powstało logo i Księga Znaku dla GRC by GPW Tech i TCA Tool. Zarówno kolorystyka, jak i typografia miały być spólne z istniejącymi już znakami Giełdy Papierów Wartościowych. Ta identyfikacja wizualna nowych produktów stała się podstawą to zaprojektowania ulotek promocyjnych, zawierających materiały informacyjne, piktogramy i infografikę. We współpracy z klientem dobrane zostały zdjęcia oraz opracowane teksty.

Inne projekty: 

Copyright StoryVisio 2022